ویدیو: ساخت لوستر کاغذی

-

      |    

-

      |    

-

       |    

1395\06\18

       |    

از گروه : دست ساخته ها

این ویدیو طریقه ساخت یک لوستر کاغذی رو با استفاده از هنر کاغذ و تا آموزش میده. میتونید به این روش انواع مختلف لوستر و آویزها رو بسازید. پیشنهاد میکنم حتما ببینید.

ویدیو: ساخت لوستر کاغذی

این ویدیو طریقه ساخت یک لوستر کاغذی رو با استفاده از هنر کاغذ و تا آموزش میده. میتونید به این روش انواع مختلف لوستر و آویزها رو بسازید. پیشنهاد میکنم حتما ببینید.

درباره کافه کادو