ویدیو: ساخت آباژورهای کوچک

-

      |    

-

      |    

-

       |    

1395\06\04

       |    

از گروه : دست ساخته ها

 

این ویدیو روشی برای ساخت آبا‍‍‍ژورهای کوچیک و زیبا رو بهتون آموزش میده که در واقع به عنوان جا شمعی میتونید ازشون استفاده کنید. لوازمی که برای ساخت احتیاج دارید بسیار ساده هستند . پس پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید و از ساخت این آبا‍‍‍ژورها لذت ببرید.

ویدیو: ساخت آباژورهای کوچک

 

این ویدیو روشی برای ساخت آبا‍‍‍ژورهای کوچیک و زیبا رو بهتون آموزش میده که در واقع به عنوان جا شمعی میتونید ازشون استفاده کنید. لوازمی که برای ساخت احتیاج دارید بسیار ساده هستند . پس پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید و از ساخت این آبا‍‍‍ژورها لذت ببرید.

درباره کافه کادو