کافه کادويي ها ساخت 10 مدرسه در خوزستان را شروع کردند

-

      |    

-

      |    

-

       |    

1399\04\22

       |    

از گروه : اخبار

کافه کادو در راستاي مسئوليت اجتماعي خود، بخشي از سود ناشي از فروش خود را به ساخت مدارس در مناطق محروم کشور اختصاص مي دهد.

کافه کادويي ها ساخت 10 مدرسه در خوزستان را شروع کردند

 امروز،يکروز ديگر قشنگ براي تعريف عشق در مبادلات سالم مادي بود ....

با توجه به آنکه استان عزيز خوزستان بيشترين تعداد مدارس سنگي در کشور را دارد و متاسفانه با وجود منابع غني ، دانش آموزان برخي مناطق اين استان در محروميت شديد به سر ميبرند ، کافه کادويي ها بر اساس عهدي که بسته اند و تخصيص ?? درصد از سود اين استارت آپ به امر مدرسه سازي ، امروز قرارداد شروع ساخت "ده مدرسه" در اين استان را با سازمان نوسازي مدارس استان خوزستان امضا کردند و انشالله بزودي شاهد تحصيل دانش آموزان مناطق محروم اين استان در مدارس ساخته شده توسط کافه کادو و بنياد خيريه دکتر اسپرورين خواهيم بود .

قرارداد شروع ساخت مدارس کافه کادو با حضور مهندس جعفري مديرعامل جامعه خيرين مدرسه ساز کشور و سرکار خانم صالحپور رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان خوزستان و در دفتر کافه کادو در تهران منعقد گرديد .
دکتر اسپرورين حامي مالي و سرمايه گذار کافه کادو ساخت اين مدارس را هديه اي به همه دوستان و طرفداران کافه کادو دانست تا همگان بدانند در تجارت سالم و مبتني بر عشق ، هر خريد از کافه کادو يک لبخند را بر لبان دانش اموزان محروم از تحصيل مي نشاند.

درباره کافه کادو