امروز اين فرصت نصيبمون ‌شد تا در خدمت يکي از هنرمندان خوب کافه کادو باشيم.جناب ...

اگه بخواين يه کادو خاص هديه بديد چيکار ميکنيد؟ ميشه يه سوپرايز جذاب و در ...

در اين قسمت از "داستان هنرمندان" رفتيم سراغ آقاي موسوي و ازشون در مورد خودشون ...